Tvrdomestice ležia v severnej časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny na strednom toku potoka Chocina. Zväčša odlesnený, úvalinami a výmoľmi rozčlenený chotár má len miestami dubovohrabové lesy so smrekom a borovicou. Pôdy sú hnedozemné a ilimerizované. Je tu minerálny prameň.

Obec Tvrdomestice je doložená z r. 1280 ako Turdemech, neskôr Turdemyz 1330, Tordamez 1393, Thordamyz 1441, Thwerdomesth 1520, Tordomesticze 1773, Twrdomestice 1808, maď. Tardomesztic, Tverdomestic. Bola to zemianska obec. V 16.storočí patrila Solymosiovcom, v 18.storočí rodine Neffeczerovcov, v 19.storočí Illésházyovcom, Šándorovcom, Sipekyovcom. V r.1715 mala vinice a 17 domácností, v r.1787 mala 88 domov a 599 obyvateľov, v r.1828 mala 56 domov a 386 obyvateľov.

Od roku 1495 sa spomína aj obec Zdychava, ktorá sa nachádzala v katastrálnom území obce Tvrdomestice. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. V r.1871 tu bolo 15 hrnčiarov, ktorí vyrábali aj hlinené fajky. Po r.1918 obyvatelia pracovali väčšinou na veľkostatku A.Lindemana a v liehovare. V r.1946 zanikol liehovar a veľkostatok bol rozúparcelovaný.

V obci sa nachárza zvonica z 19.storočia, drevená, zvon uliaty bratislavských majstrom J.Christellim v r. 1740.

Presný čas

Meniny

Dnes : Oskar
Zajtra : Ľubomíra
Pozajtra : Vavrinec

Predpoveď počasia